02485888590

Liên hệ

TRUNG TÂM DIỆT MỐI SINH HỌC

Hotline: 0903 27 98 93              (024)  85 88 85 90

Email: trungtamdietmoihanoi@gmail.com

Địa chỉ: B11 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội